Zakończenie projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”

W dniu 8 lutego br. w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się wyjątkowe spotkanie wieńczące projekt  Akademia Kompetencji Zawodowych. Na tę uroczystość przybył wiceprezes zarządu Syntea S.A. p. Paweł Chudy, koordynator projektu p. Artur Duda oraz dyrektor partnerskiej szkoły w Bobowicku p. Roman Nowak.

W trakcie uroczystości każdy trener miał okazję przedstawić krótką prezentację swoich zajęć. Następnie wręczono uczniom uzyskane certyfikaty. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Projekt ten  został zainicjowany w placówce w listopadzie 2011 a zakończony został w styczniu tego roku. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych i humanistycznych, w warsztatach przedsiębiorczości, w praktykach zawodowych oraz wielu kursach m.in. dla kierowców wózków jezdniowych i kombajnów zbożowych czy kursie prawa jazdy kat „B”.

Z zajęć przewidzianych w ramach projektu skorzystało łącznie 115 uczniów, którzy poszerzyli swoją wiedzę z wielu obszarów, udoskonalili swoje umiejętności i uzyskali nowe  uprawnienia, dzięki którym stali się bardziej atrakcyjni na europejskim rynku pracy. Wielu z nich, dzięki swojej pracy, mogło zdobyć certyfikaty międzynarodowe m.in. AutoCad 2D, 3D oraz VCC Select.

Uczestników projektu wychowanków udało się wyposażyć w nowe podręczniki, materiały dydaktyczne, natomiast szkoła pozyskała tablicę interaktywną, komputery wraz z oprogramowaniem, co pozwoliło utworzyć dodatkowo nowy gabinet informatyczny, tak niezbędny przy nauce na kierunku architektura krajobrazu.