Szkolenie w Warszawie

Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Tematyka szkolenie to: PROW 2007-2013. Informacja. Instrumenty wsparcia”. W trakcie wykładów uczniowie zapoznali się szeroko z zakresem działań w ramach czterech osi PROW oraz dowiedzieli się, jaki jest aktualny stan wdrażania tego programu na obszarach wiejskich. Oprócz zajęć w Centralnej Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu udało się zobaczyć kilka najważniejszych miejsc naszej stolicy.