Wizyta przedszkolaków

4 listopada 2011 r. do naszej szkoły przybyła grupa dzieci ze szprotawskiego przedszkola „Pod dębami”. Maluchy miały okazję poznać pracę kuźni, znajdującej się na szkolnych warsztatach. Z podstawami kowalstwa zapoznać dzieci pan Jan Magda, który również pokazać wszystkim najciekawsze maszyny rolnicze. Największy entuzjazm wywołały oczywiście nasze traktory i stary kombajn – przedszkolaki mogły wsiąść do każdego pojazdu, by choć przez chwilę stać się prawdziwym traktorzystą. Radość wzbudziło karmienie naszych szkolnych kóz: Kasi i Basi, które bardzo chętnie zjadały przysmaki przyniesione przez dzieci. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie szkoły oraz drobny poczęstunek i wystawa najciekawszych eksponatów w gabinecie 110. Na koniec dzieci otrzymały przygotowany na tą okazję Certyfikat kandydata na ucznia ZSCKR w Henrykowie.