XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W pierwszym tygodniu października przyłączyliśmy się do XII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Tu młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Egzaminatorami stali się przedstawicie klasy ITŻ i ITW.  Cała społeczność szkolna zdała egzamin z tabliczki mnożenia na 6.