Podsumowanie wyjazdu uczniów do Grecji w ramach projektu Erasmus+

Dnia 28 września 2022 roku w szkole odbył się apel podsumowujący wyjazd uczniów do Grecji w ramach projektu Erasmus + „Praktyki zawodowe szansą na lepszą karierę”. Uczniowie uczestniczący w tym projekcie przygotowali prezentację przedstawiającą przebieg całego wyjazdu, przedstawili pozostałym uczniom Grecję, jej kulturę, historię miejsc, które odwiedzili, opisali praktyki, które tam odbyli oraz opowiedzieli o swoich odczuciach i doświadczeniach jakie mieli okazję zdobyć. Wszyscy uczestnicy otrzymali także certyfikaty odbytych praktyk, poświadczające zdobyte umiejętności.