AGRO SHOW w Bednarach

23 września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogli też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą, przedstawicielstwem wszystkich czołowych światowych marek maszynowych, producentami nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich.