XII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku – Tu byliśmy!

18 września reprezentowaliśmy szkołę na kiermaszu ogrodniczym w Kalsku. Stanowisko promujące szkołę cieszyło się dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy dopytywali o lokalizację i kierunki kształcenia w naszej szkole.

Występy grup śpiewaczych oraz wystawy prezentujące dary jesieni urozmaicały całe przedsięwzięcie. Mieliśmy okazję podpatrywać zwierzęta gospodarskie, które można było zakupić. Kosztowaliśmy również  tradycyjnych regionalnych potraw.

Na pewno wrócimy tu za rok.