Projekt pt.  „Europejskie kompetencje uczniów i kadry ZSCKR Henryków” 

Projekt w ramach EDUKACJI SZKOLNEJ, pt.  „Europejskie kompetencje uczniów i kadry ZSCKR Henryków” o numerze  2022-1-PL01-KA122-SCH-000068752.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wyjazd do Grecji dla grupy 25 uczniów i 3 opiekunów planowany jest na 9 października 2022r.
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem wzięcia udziału w projekcie oraz instrukcją wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz należy wypełnić na komputerze, wydrukować, złożyć wymagane podpisy i dostarczyć do Sekretariatu Szkoły do 20.09.2022r. do godziny 11:00.
Załączniki poniżej.

wyniki rekrutacji

Regulamin Rekrutacji SCH 2022 Henryków

Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Uczeń

Zał. 2 Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego